Spoločnosť ELMA PLUS, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Elektronická ochrana objektov

Spoločnosť ELMA PLUS, s. r. o. Vám pomôže ochrániť Vaše súkromie, zabezpečiť firmu alebo domácnosť, podľa platných noriem a legislatívy na základe udelených certifikátov a licencie.

EZS slúži na ochranu a upozornenie pred nepovolaným vniknutím do objektu. Prípadné narušenie objektu spôsoby akustický a optický poplach priamo na mieste, za účelom upozorniť a odradiť narušiteľa, alebo odoslať informáciu vzdialenému majiteľovi objektu, prípadne strážnej službe na pult centrálnej ochrany.

Dodávame a montujeme EZS výrobky kanadskej firmy PARADOX SECURITY SYSTEMS na základe platnej licencie na prevádzkovanie Technickej služby.

Ponúkané služby:

 • Projekcia EZS
 • Dodávka a montáž EZS
 • Prepojenie na iné prvky ochrany, mobilné telefóny a centrálne pulty
 • Údržba a revízie
 • Technické poradenstvo

Elektronická ochrana objektov / Elektronické zabezpečovacie systémy - EZS - foto
Elektronická ochrana objektov / Elektronické zabezpečovacie systémy - EZS - foto
Elektronická ochrana objektov / Elektronické zabezpečovacie systémy - EZS - foto
Elektronická ochrana objektov / Elektronické zabezpečovacie systémy - EZS - foto
Elektronická ochrana objektov / Elektronické zabezpečovacie systémy - EZS - foto

Kamerový systém – CCTV slúži na monitorovanie požadovaného priestoru, zobrazovanie záberov z priemyselných kamier na monitoroch a archiváciu natočených záberov. Spoľahlivý kamerový systém Vám pomáha hlavne chrániť majetok a monitorovať dianie.

Jednotlivé prvky kamerového systému snímajú obraz vo zvolenom mieste, zaisťujú jeho prenos a zobrazenie na stanovišti obsluhy. Záznam môže byť použitý na preskúmanie rizikových situácii ale aj ako dôkazový materiál. Po pripojení kamerového systému do siete internet, je možné z ktoréhokoľvek miesta na svete pomocou internetového prehliadača alebo aplikácie sledovať obraz z ktorejkoľvek kamery daného kamerového systému.

K zabezpečeniu jednoduchých aj špeciálnych riešení používame produkty popredných a kvalitných dodávateľov.

Ponúkané služby:

 • Projekcia CCTV
 • Dodávka a montáž CCTV
 • Prepojenie do siete internet a na centrálne pulty
 • Záručný aj pozáručný servis
 • Technické poradenstvo

Elektronická ochrana objektov / Priemyselná televízia - CCTV - foto
Elektronická ochrana objektov / Priemyselná televízia - CCTV - foto
Elektronická ochrana objektov / Priemyselná televízia - CCTV - foto
Elektronická ochrana objektov / Priemyselná televízia - CCTV - foto

Elektrická požiarna signalizácia – EPS je požiarnotechnické zariadenie slúžiace na rozpoznávanie príznakov horenia a následné akustické a optické varovanie, prípadne aj aktiváciu zariadení na likvidáciu požiaru. EPS obsahuje ústredňu, hlásiče požiaru, zariadenie signalizujúce požiar, zariadenie na prenos požiarnej signalizácie a napájacie zariadenie. Hlavnou úlohou EPS je včasné signalizovanie vznikajúceho požiaru.

EPS je možné prepojiť s evakuačným požiarnym rozhlasom, čím sa zabezpečí jednoduchá evakuácia osôb z objektu. Jednou z jeho úloh je aj odblokovanie únikovej trasy, napr. uvoľnením elektromagnetu na dverách alebo uvoľnenie turniketov, pre umožnenie plynulej evakuácii osôb.

Dodávame a montujeme EPS výrobky českej firmy LITES na základe platných certifikátov a oprávnení.

Ponúkané služby:

 • Projekcia EPS
 • Dodávka a montáž EPS
 • Prepojenie na iné prvky ochrany,  centrálne pulty hasičov
 • Záručný aj pozáručný servis
 • Technické poradenstvo

Elektronická ochrana objektov / Elektronická požiarna signalizácia - EPS - foto
Elektronická ochrana objektov / Elektronická požiarna signalizácia - EPS - foto
Elektronická ochrana objektov / Elektronická požiarna signalizácia - EPS - foto
Elektronická ochrana objektov / Elektronická požiarna signalizácia - EPS - foto
Elektronická ochrana objektov / Elektronická požiarna signalizácia - EPS - foto

Prístupové systémy slúžia na riadenie prístupu osôb do objektov podľa priradených prístupových práv. Identifikácia prebieha pomocou zadania kódu, či kontaktnými alebo bezkontaktnými identifikačnými médiami. Média môžu byť v rôznom prevedení, napr. kľúčenky, čipové karty, prívesky, náramky a pod. Taktiež prístup môže byť riadený aj pomocou biometrických údajov.

Dochádzkové systémy pracujú na rovnakom princípe ako prístupové systémy. Ich hlavnou úlohou je archivovať údaje o príchode a odchode zamestnancov, poprípade prerušenie ich pracovného času, napr. dovolenka, lekár a pod. Tieto dáta je možné exportovať do výstupného súboru napr. pre mzdovú učtáreň, čím sa dá získať presný prehľad o dochádzke zamestnancov.

K zabezpečeniu jednoduchých aj špeciálnych riešení používame produkty popredných a kvalitných dodávateľov.

Ponúkané služby:

 • Projekcia
 • Dodávka a montáž 
 • Prepojenie na iné prvky
 • Záručný aj pozáručný servis
 • Technické poradenstvo

Elektronická ochrana objektov / Dochádzkové a prístupové systémy - foto
Elektronická ochrana objektov / Dochádzkové a prístupové systémy - foto
Elektronická ochrana objektov / Dochádzkové a prístupové systémy - foto
Elektronická ochrana objektov / Dochádzkové a prístupové systémy - foto
Elektronická ochrana objektov / Dochádzkové a prístupové systémy - foto